Openingstijden

 • Kinderopvang is op alle werkdagen geopend van 7.00 – 18.00 uur.
 • Peuteropvang is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 8.30 – 11.45uur.
 • Buitenschoolse opvang is van 12.00 – 18.15 of van 15.15 – 18.15, de BSO is tijdens de vakanties van 7.00 – 18.00 uur geopend.
 • Voorschoolse opvang is van 7.00-8.45 uur geopend.

Aanmelden kan vanaf een zwangerschap van 12 weken en in overleg is het ook mogelijk verlengde opvang aan te vragen van 18.00 tot 18.30.

Op officiële feestdagen is kinderopvang Beestenboel gesloten.

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar)
 • Hemelvaartdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag

Op basis van het pedagogisch beleid en om een gevoel van veiligheid en geborgenheid te kunnen waarborgen is het alleen mogelijk om hele dagen opvang af te nemen.

Voor de BSO geldt het bovenstaande als er gebruik wordt gemaakt van een hele dag opvang. Bij een middag en een halve middag opvang geldt alleen dat het kind gehaald dient te worden vóór 18.15 uur. Het kind wordt van school gehaald door het personeel van de BSO. Na overleg kan er bij bijzonderheden van deze afspraak worden afgeweken.

Meer informatie of een rondleiding aanvragen?