Pedagogisch beleid

Wij bieden de kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Wij stimuleren ze te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kinderen leren zo ook respect te hebben voor elkaar, hun omgeving en voor zichzelf.

De manier waarop wij werken bij Kinderopvang Beestenboel en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt is gebaseerd op vier pedagogische pijlers:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • De ontwikkeling van persoonlijke competentie
  • De ontwikkeling van sociale competentie
  • Het eigen maken van waarden en normen

Kinderopvang Beestenboel zorgt voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waar kinderen kunnen eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker buiten kunnen ‘zijn’.

Meer informatie of een rondleiding aanvragen?