Beestenboel biedt uw kind deze unieke kans!

Missie

Kinderopvang Beestenboel biedt kwalitatief hoogwaardige agrarische kinderopvang aan. Deze opvang bieden wij in een landelijke, groene omgeving met ruimte, rust en respect waardoor kinderen geborgen en veilig kunnen spelen in de veelzijdige en uitdagende binnen en buitenruimtes, anderen kunnen ontmoeten en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Zo krijgen alle ontwikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Visie

Om deze missie te verwezenlijken zal Kinderopvang Beestenboel:

  • Werken aan een goed pedagogisch klimaat waarin emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties van kinderen en het overdragen van normen en waarden belangrijk zijn;
  • Kinderen dagelijks in contact brengen met de dieren van de dierenweides, met de natuur, de moestuin en alle facetten van de seizoenen;
  • Werken conform de CAO Kinderopvang met gekwalificeerd personeel dat de missie en pedagogische visie verwezenlijkt;
  • De deskundigheid van het personeel structureel bevorderen;
  • Werken aan een goede relatie met de ouders en alle andere betrokkenen bij het kind;
  • Hoogwaardige accommodatie realiseren die voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onze pedagogische visie.

Meer informatie of een rondleiding aanvragen?