Oudercontact

Bij Kinderopvang Beestenboel vinden wij een goed, open contact tussen de leidsters en de ouders erg belangrijk. Betrokkenheid en dagelijks overleg komen ten goede van het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Heeft u vragen over planning of andere vragen bel of mail dan gerust  0497 842102 of info@beestenboelkinderopvang.nl.

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van geplande activiteiten en organisatorische zaken, bijvoorbeeld een nieuw teamlid. We organiseren minimaal éénmaal per jaar een ouderavond of thema-avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Kinderdagverblijf Beestenboel wil in samenspraak met de ouders zijn beleid vaststellen, uitvoeren en bijstellen. Via de oudercommissie hebben zij inspraak en kunnen ze het management van advies voorzien. Op onze webiste kunt u kennis maken met de oudercommissie.

Over uw kind

Uw kind krijgt daarom tot één jaar een eigen schriftje, waarin de groepsleidster noteert wat het kind die dag heeft beleefd en ontdekt. Daarna wordt er via de ouder-app de beleving en ontdekkingen van de dag gedeeld. Ons streven is om dit elke dag te doen, dat je kind bij ons speelt. Bij Kinderopvang Beestenboel werken we met een kindvolgsysteem. Van alle kinderen houden wij een dossier bij. Hierin beschrijven wij het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties. De voertaal van Kinderopvang Beestenboel is Nederlands. Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen.

Meer informatie of een rondleiding aanvragen?