Oudercontact

Bij Kinderopvang Beestenboel vinden wij een goed, open contact tussen de leidsters en de ouders erg belangrijk. Betrokkenheid en dagelijks overleg komen ten goede van het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Uw kind krijgt daarom tot één jaar een eigen schriftje, waarin de groepsleidster noteert wat het kind die dag heeft beleefd en ontdekt, of het iets grappigs heeft meegemaakt en ook praktische informatie. In elke groep hangt een informatiebord (whiteboard) met de activiteiten die we hebben gedaan en eventuele bijzonderheden.

Bij Kinderopvang Beestenboel werken we met een kindvolgsysteem. Van alle kinderen houden wij een dossier bij. Hierin beschrijven wij het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties. De voertaal van kinderopvang Beestenboel is Nederlands.

Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen.

Via het informatiebord bij de entree en de nieuwspagina op de website houden we u op de hoogte van geplande activiteiten en organisatorische zaken, een nieuw teamlid. Ook kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, met o.a. leuke weetjes, grappige voorvallen en verslagen van onze activiteiten.

We organiseren minimaal éénmaal per jaar een ouderavond of thema-avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Kinderdagverblijf Beestenboel wil in samenspraak met de ouders zijn beleid vaststellen, uitvoeren en bijstellen. Via de oudercommissie hebben zij inspraak en kunnen ze het management van advies voorzien.

Meer informatie of een rondleiding aanvragen?