Buitenschoolse opvang (bso) is professionele opvang voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het is gericht op de invulling  van de vrije tijd en biedt meerwaarde aan de ontwikkeling. We zetten de belangrijkste punten even op een rij.

Nieuwe dingen leren

Een kind heeft behoefte aan afwisseling, dat geldt zowel voor activiteiten als voor de vrije tijd. Ze gedijen het best bij balans in vrij spel en georganiseerde activiteiten. ‘Spelen begint als de opvoeder stopt met zeggen wat een kind moet doen’, is een uitspraak waar een grote kern van waarheid in zit. Daarom staat vrij spelen vaak centraal bij de bso. Kinderen leren met anderen spelen, mogen zelf hun grenzen ontdekken en aangeven. Een bso wordt wel een plek voor ‘risicovol spel’ genoemd. Dat is uiteraard niet omdat de omgeving echt gevaarlijk is maar omdat kinderen uit hun vertrouwde en beschermde omgeving zijn en uitgedaagd worden. Ze leren nieuwe dingen en moeten risico’s nemen om zichzelf te ontwikkelen. De variatie aan materialen en omgeving is een uitnodiging om grenzen te ontdekken en de creativiteit te vergroten.

Voorbereiding op burgerschapsvorming

Bij de bso zijn kinderen omringd door leeftijdsgenoten en dat is van toegevoegde waarde op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Sterker nog: het is een aanvulling – of voorbereiding – op burgerschapsvorming. Spel is een voorbode van het echte leven: kinderen moeten leren omgaan met anderen, hun positie leren bepalen, hun karakter ontwikkelen en hun plaats in de maatschappij veroveren. Waar beter dan tussen leeftijdsgenoten in een veilige omgeving?

Vrije ontmoetingsplek

Kinderen hebben verschillende leefwerelden: thuis en school. In elke wereld gelden andere regels; bso staat precies tussen school en thuis in. Het is een vrije ontmoetingsplek waar leren en spelen, plicht en vrijheid afgewisseld worden. Het contact met ouders richt zich vooral op het bespreken van het welbevinden van het kind en niet zo zeer op de leerprestaties, zoals op school. Uiteraard is er samenwerking met school, wordt het kind – indien nodig – besproken en afspraken worden gemaakt over hulp bij de ontwikkeling.

Goed opgeleide professionals

Bso is veel meer dan een oppas voor kinderen; het is een actieve en betrokken manier om kinderen te ondersteunen bij het opgroeien. Een manier om ouders de mogelijkheid te geven hun werk in rust en vrijheid te doen. Medewerkers van een bso zijn goed opgeleide professionals die dankzij terugkerende educatie hun vakkennis op peil houden en op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind. Ze herkennen gedrag en spelen daarop in, in overleg met ouders en school.

Aanvulling op ontwikkeling van het jonge kind

Bij Beestenboel is een plek gecreëerd waar kinderen zich veilig voelen, waar activiteiten veel uitdaging bieden en waar héél veel ruimte voor buiten is. Contact met de natuur en dieren staat centraal, kinderen hebben vrijheid binnen de veilige omgeving en kunnen ontdekken waar hun voorkeuren liggen. De verschillende themakamers die in overleg met kinderen bij Beestenboel gecreëerd zijn, nodigen uit om te ontdekken en te ontwikkelen. Fantasie, natuur, bouwen/knutselen en ontspannen: ieder kind kan zelf een keuze maken hoe hij/zij de tijd op de bso invult. Dat, in combinatie van contact met leeftijdsgenootjes, maakt van bso een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van het jonge kind.