Een agrarische en landelijke omgeving is niet alleen leuk voor kinderen, het is ook nog eens goed voor ze. Naast dat ze lekker in beweging blijven, zijn er ook mentale en fysieke pluspunten. We nemen je graag mee in de voordelen van dieren op de kinderopvang.

Empathie

Kinderen die veel met dieren omgaan tonen meer empathie. Dit komt doordat kinderen leren hoe ze voor de dieren moeten zorgen en leren dat ook dieren behoeftes en gevoelens hebben. Dit zorgt ervoor dat kinderen die een sterke band hebben met dieren vaak meer empathie tonen dan kinderen die weinig omgaan met dieren.

Zelfvertrouwen

Kinderen die veel omgaan met dieren hebben meer zelfvertrouwen en zijn wendbaarder dan kinderen die niet veel met dieren omgaan. Een dier is niet alleen een goede vriend, het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verzorging van dieren helpt kinderen om zich bekwaam en onafhankelijk te voelen.

Gezondheid

Naast meer zelfvertrouwen en een grotere wendbaarheid, hebben dieren ook een positief effect op de gezondheid van kinderen. Zo is het aaien van een dier stress-, hartslag- en bloeddrukverlagend. Ook zorgt het voor ontspanning en geeft het een boost aan het immuunsysteem van de kinderen.

Beleving

Op een agrarische opvang krijgen kinderen meer gevoel bij de natuur en komen ze in contact met al wat groeit en bloeit. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld duidelijk de seizoenen mee of horen ze de vogels fluiten. Dit alles zorgt ervoor dat hun fantasie wordt verreikt en leren ze hoe de natuur het hele jaar door verandert.

Daarnaast is er in een landelijke omgeving veel te zien, te horen en te voelen. Hierdoor worden alle zintuigen geprikkeld. Deze zintuigelijke ontwikkeling is vooral voor peuters erg belangrijk.

Respect

Door een agrarische opvang krijgen kinderen respect voor de natuur en haar inwoners. Kinderen leren meer over de dieren door met ze om te gaan.

Al met al hebben dieren een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Ze verhogen het empathisch vermogen, ze krijgen meer zelfvertrouwen en het is goed voor hun gezondheid. Maar het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat de dieren bij Beestenboel iedere dag genoeg vriendjes hebben die samen met ze spelen!