Kinderen spelen anno 2020 nog amper buiten, en dat is momenteel misschien nog wel erger. Uit onderzoek blijkt dat nog maar 14% van de kinderen dagelijks buitenspeelt. 30% van de kinderen speelt zelfs nooit buiten, of hoogstens één keer per week. Dat zijn schrikbarende cijfers. En dat terwijl buitenspelen ontzettend belangrijk is. In welke opzichten? Dat lees je in dit blog.  

Buitenspelen is goed voor je! 

Vijf jaar geleden was het percentage kinderen dat nooit of maar één keer per week buiten speelde nog 20%. Een stijging van 10% in vijf jaar tijd is een verkeerde trend, maar wel een verklaarbare: kinderen hebben tegenwoordig maar al te graag een scherm voor hun neus of in hun handen. En dat terwijl buitenspelen zo veel positieve effecten heeft op het kind en diens ontwikkeling.  

Spelen is op school een vast onderdeel van de dag. Dat wil nog niet zeggen dat kinderen buiten schooltijd niet meer hoeven te bewegen. Het is daarom belangrijk dat buitenspelen ook door ouders en opvoeders wordt gestimuleerd. Kinderen kunnen ’s avonds alsnog even op hun tablet spelen als ze willen.  

De voordelen van buitenspelen 

Buitenspelen heeft allerlei gunstige effecten op kinderen en hun ontwikkeling. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, maar we hebben ons best gedaan de belangrijkste voordelen te verzamelen. 

  1. Buitenspelen is gezond. Dit zal geen verrassing zijn; buitenlucht is goed voor iedereen. Het bevordert de eetlust en nachtrust van kinderen. Bewegen verlaagt het stressniveau en zorgt voor een betere concentratie. 
  2. Buitenspelen is goed voor fysieke ontwikkeling. Kinderen worden fysiek sterker en werken aan hun motoriek. 
  3. Buitenspelen bevordert het lerend vermogen van kinderen. Zij kunnen zo hun energie kwijt en kunnen zich daarna dus beter concentreren. Johan Cruijff pleitte er al eens voor dat buitenspelen eigenlijk een vak zou moeten zijn op school, omdat je er als kind zo veel van leert. 
  4. Buitenspelen is goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Kinderen leren rekening te houden met anderen en op te komen voor zichzelf. Ze leren conflicten oplossen, overleggen, en ze leren dat het niet altijd gaat zoals je zou willen en dat je daarmee om moet leren gaan.  
  5. Buitenspelen is goed voor het zelfvertrouwen. Je hebt een doelpunt gescoord, of juist een mooie redding gemaakt. Je wist je te verstoppen voor de tikker, of je bouwde het mooiste zandkasteel. Buitenspelen zit vol met uitdagingen die overwonnen kunnen worden.  
  6. Buitenspelen is goed voor je fantasie. Die stok? Dat is geen stok, maar een zwaard! Kinderen maken spelenderwijs hun omgeving mooier, leuker en spannender in hun hoofd. Ze beleven avonturen die ze zelf verzonnen hebben. Struiken worden gigantische bossen, fietsen worden motors of grote paarden. Niets is te gek! 
  7. Buitenspelen is goed voor je ogen. Daglicht heeft een niet te onderschatten invloed op kinderen en met name hun ogen. Doordat er tegenwoordig steeds minder kinderen buitenspelen zien we dat steeds meer kinderen een bril nodig hebben. Onvoldoende daglicht speelt daar een rol in en verkleint de kans op bijziendheid.  

Meer buitenspelen 

Het effect van buitenspelen mag dus niet onderschat worden. Dat er steeds minder wordt buiten gespeeld is een kwalijke zaak. Gelukkig is de oplossing verrassend voor-de-hand liggend: laat kinderen meer en vaker buiten spelen!